SPECIJALNA SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE U INDUSTRIJI

Termocup 1200fl

Termocup 1200 fl je visokovrijedno sredstvo za podmazivanje skretnica u svim klimatskim uvjetima. Odlikuje se veoma velikom prionjivošću za podlogu, veoma niskim koeficijentom trenja i jakim antikorozionim svojstvom. Sadrži metale, nemetale, minerale i masne kiseline koje ne spadaju u red opasnih tvari. Nije otrovno, a za okolinu je neutralno. Njegovi sastavni dijelovi ponašaju se u okolini inertno ili se dugoročno dobro biološki razgrađuju. Pri radu nije potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva niti posebnu zaštitnu odjeću. Čuva se u hermetički zatvorenim posudama u suhim i hladnim prostorima.
PROIZVOĐAČ: NICRO (SWISS) AG, Scharastrasse, CH-9469 Haag

FIZIČKE I KEMIJSKE OSOBINE VRIJEDNOST Jedinica Postupak
Konzistencija: tekuća pasta      
Boja: Siva - RAL 7005      
Miris: specifičan      
Plamište (u otvorenom prostoru) >200 oC  
Granice eksplozivnosti materijal nije opasan    
Gustoća 20°C 1,1 g/cm3 DIN 51757 C
Viskozitet 40°C 80 mm2/s  
Točka zamrzavanja -50 oC  
Rastvorivost u vodi 20°C Nije rastvorljiv    

NAČIN PRIMJENE:

prije prvog nanošenja Thermocup 1200 fl podlogu obavezno temeljito očistiti od stare masti i smeća (korozije, kamenčića, metalne strugotine, itd.). Čišćenje i odmašćivanje vršiti kod blokirane skretnice, pomoću sredstva za čišćenje NICRO 901 K-3S, ili adekvatnim. Čišćenje se mora izvršiti u oba položaja skretnice. Nakon sušenja podloga je spremna za nanošenje Thermocup 1200 fl.
Thermocup 1200 fl nanosi se pomoću boce s četkom ‘’PROFISTAR 5’’ u tankom sloju na slobodni dio jastučića i svih kliznih dijelova skretnice, nakon čega se vrši prebacivanje skretnice u drugi položaj i podmazivanje preostalih dijelova skretnice koji su se oslobodili. Na kraju skretnicu je potrebno nekoliko puta prebaciti lijevo-desno, kako bi se sredstvo dobro razmazalo po jastučiću, te pokupiti višak nanesenog sredstva, koji se skupi na rubu jastučića.
za jedno podmazivanje skretnice potrebno je 80-100 gr. Thermocup-a 1200 fl
kod slijedećeg podmazivanja nije potrebno vršiti odmašćivanje, već samo uklanjanje mehaničkih nečistoća
učestalost podmazivanja ovisi prvenstveno o frekventnosti i geometriji skretnica. Što je skretnica frekventnija, to je češće treba podmazivati, ali ne češće od jednom u 10 dana. Skretnice koje se rjeđe upotrebljavaju potrebno je podmazivati jednom mjesečno. Slično na učestalost podmazivanja utječe geometrija skretnica. Ukoliko jastučić ispravno leži, interval podmazivanja je duži. Ukoliko jestučić ne leži ispravno, na maloj površini posve nestane sredstva za podmazivanje, te ga je potrebno ponovo nanijeti na to mjesto. Novo podmazivanje provodi se tek kada s površine koju podmazujemo nestane karakteristična siva boja. U svakom slučaju u početku treba pratiti kako se pojedine skretnice ponašaju i odrediti potreban interval podmazivanja.
vremenske prilike (vrućine ili kiše) ne utječu bitno na interval podmazivanja.
ZAŠTITNA SREDSTVA:

zaštita kod disanja – nije potrebna
zaštita ruku – nije potrebna
zaštita očiju – u slučaju upotrebe velike količine potrebno je koristiti zaštitne naočale
zaštita tijela – nije potrebna nikakva specijalna zaštitna odjeća

Šifra artikla:

Cijena: 0,00 kn